La pandèmia del Covid-19 ens ha obligat a frenar de manera abrupta els ritmes de consum i de treball mostrant les múltiples vulnerabilitats del nostre model civilitzatori i obrint espais de possibilitat que créiem perduts.  Enfront d'aquesta situació inèdita, ens preguntem: quines desigualtats ha exposat aquesta pandèmia? a quina “normalitat” volem tornar?, què passaria si posàrem en quarantena els preceptes del capitalisme neoliberal?, com podem concebre i celebrar altres propostes de futur en un estat d'emergència sanitària?, de quina manera podem ocupar creativament els carrers alliberats dels cotxes?,  com protegir el silenci i l'aire net reconquerits?

Totesalcarrer és un projecte artístic que busca generar una reflexió sobre la crisi ecosocial actual prenent l'anomenada “normalitat” com un arriscat miratge. A partir d'aquests i altres interrogants, ens inspirem en alguns plantejaments del moviment Reclaim the streets (1996-1999) per a proposar un procés de reapropiació d'espais comuns que busque noves fórmules d'interacció en temps de distanciament.
 
La web documentarà així una investigació en procés oberta a contribucions de diferent tipus. Ens centrarem inicialment en la realització d'entrevistes per videoconferència amb agents de diferents organitzacions socials locals de la comunitat valenciana. També explorarem un format alternatiu de micro-entrevista en targeta postal que ens permetrà articular aquests interrogants incloent diferents llenguatges artístics en l'objecte enviat. Al llarg del temps, i en la mesura que la situació permeta una major mobilitat, el projecte estarà obert a la realització d'accions col·lectives i altres iniciatives de caràcter experiencial en l'espai públic.


---------


La pandemia del Covid-19 nos ha obligado a frenar de manera abrupta los ritmos de consumo y de trabajo mostrando las múltiples vulnerabilidades de nuestro modelo civilizatorio y abriendo espacios de posibilidad que creíamos perdidos.  Frente a esta situación inédita, nos preguntamos: ¿qué desigualdades ha expuesto esta pandemia? ¿a qué “normalidad” queremos volver?, ¿qué pasaría si pusiéramos en cuarentena los preceptos del capitalismo neoliberal?, ¿cómo podemos concebir y celebrar otras propuestas de futuro en un estado de emergencia sanitaria?, ¿de qué manera podemos ocupar creativamente las calles liberadas de los coches?,  ¿cómo proteger el silencio y el aire limpio reconquistados?


Totesalcarrer es un proyecto artístico que busca generar una reflexión sobre la crisis ecosocial actual tomando la llamada “normalidad” como un arriesgado espejismo. A partir de estos y otros interrogantes, nos inspiramos en algunos planteamientos del movimiento Reclaim the streets (1996-1999) para proponer un proceso de reapropiación de espacios comunes que busque nuevas fórmulas de interacción en tiempos de distanciamiento.
 
La web documentará así una investigación en proceso abierta a contribuciones de diferente tipo. Nos centraremos inicialmente en la realización de entrevistas por videoconferencia con agentes de diferentes organizaciones sociales locales de la comunidad valenciana. También exploraremos un formato alternativo de micro-entrevista en tarjeta postal que nos permitirá articular estos interrogantes incluyendo diferentes lenguajes artísticos en el objeto enviado. A lo largo del tiempo, y en la medida que la situación permita una mayor movilidad, el proyecto estará abierto a la realización de acciones colectivas y otras iniciativas de carácter experiencial en el espacio público.